Nieuwsbrief 1

Eind 2020 hebben wij een plan bij de gemeente Schiedam ingediend voor de ontwikkeling van de voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan. Dat plan is door de gemeente inhoudelijk beoordeeld waarna zij op 1 maart 2021 ons team als winnaar heeft aangewezen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 

Op 7 juli jl hebben een aantal bewoners uit de wijk Tuindorp kennis kunnen maken met ons team en met het plan. In deze eerste nieuwsbrief staan we kort stil bij de inloopdag en informeren u over de laatste stand van het werk. 

Wie we zijn en wat we doen? 

Wij hebben met een team gewerkt aan de totstandkoming van dit plan. We zullen ons kort voorstellen: 

2d vastgoed is een vastgoedontwikkelaar die zich richt op de binnenstedelijke herontwikkelingsopgave. Wij bestaan inmiddels ruim 12 jaar en zijn gevestigd in Rotterdam. Bij alle projecten die we ontwikkelen is samenwerking met elkaar, in de ruimste zin van het woord, een belangrijk uitgangspunt. 

De Langen & van den Berg is een ontwikkelende bouwer uit Bergambacht die als 3e generatie familiebedrijf al sinds 1932 actief is. Kwaliteit, klantgerichtheid, samenwerking, snelheid en duurzaamheid zijn de kernwaarden voor een succesvol bestaan. 

Zeinstra Veerbeek Architecten (ZVA) is het architectenbureau voor dit project. ZVA is in 2009 opgericht door Remco Veerbeek en Walter Zeinstra. De ervaring van het bureau strekt zich uit van stedenbouwkundige planning, utiliteits- en woningbouw, tot uitbreiding en transformatie van bestaande gebouwen. Een bouwproject is een proces van samenwerking, van initiatief via ontwerp naar realisatie. 

Jos van de Lindeloof is sinds 1984 als landschapsarchitect vanuit Delft actief. Zij houden zich bezig met de landschappelijke inrichting en de realisatie van het gebied. De tekenwedstrijd voor de kinderen uit de buurt zal in belangrijke mate worden beoordeeld door dit bureau. 

TW3 is een van de grootste nieuwbouwmakelaars uit deze regio. Zij zijn de partij die voor de kopers het eerste aanspreekpunt zal worden. 

Wat is ons plan? 

Het plan dat door de gemeente Schiedam als beste is beoordeeld bestaat uit 18 grondgebonden koopwoningen, verdeeld over 3 woningblokken van ieder 6 woningen. Het plan is geïnspireerd op het huidige schoolgebouw. De nieuwe woningen hebben een begane grond en een 1e verdieping en hebben een flauw hellend dak. Tussen de woningblokken ligt een groen ingericht gebied dat de bewoners zullen ervaren als eigen tuin. 

De inloopdag van 7 juli 2021 

De inloopdag vond plaats in het gebouw van Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp aan de Perenlaan 5. Daar is het project op twee panelen gepresenteerd. 

Onder het genot van een drankje konden bewoners en geïnteresseerden uit de directe omgeving kennismaken met de mensen uit ons team. Alle vragen of reacties konden direct persoonlijk worden beantwoord. Het was een plezierige kennismaking met elkaar die goed is bezocht. 

Tijdens de bijeenkomst zijn diverse vragen gesteld over de wijze van parkeren, over de inrichting van de speelplaats, het binnenterrein en over de beoogde doelgroepen. Naar aanleiding van de vragen zijn de plannen verder uitgewerkt. Op het onderwerp doelgroep willen we specifiek ingaan. 

De woningen zijn geschikt voor diverse doelgroepen. Er is gekozen om de woningen zoveel mogelijk af te stemmen op doorstroming uit, naar wij verwachten, de wijk Tuindorp. Welke mensen dan gaan doorstromen is natuurlijk lastig te voorspellen. Daar hebben we met het ontwerp van de woningen rekening mee gehouden. Zowel voor de gezinnen met kinderen als voor de mensen op hogere leeftijd zijn de woningen geschikt of geschikt te maken. Door de positie van de trap zijn de slaapkamers op de verdieping goed te bereiken. Bij enkele woningen is het mogelijk om op de begane grond te slapen. Deze diversiteit in doelgroepen is belangrijk voor de levendigheid van de wijk. 

Website 

Net voor de zomervakantie is de website www.iepenlaan.nl online gegaan. Op de website is actuele informatie te vinden over het project en de voortgang. Ook is het mogelijk om via de website vragen te stellen aan het team en u aan te melden als geïnteresseerde voor één van de woningen. 

Tekenwedstrijd voor de speeltuin 

Voor alle kinderen uit Tuindorp is een tekenwedstrijd uitgeschreven. Aan de kinderen wordt gevraagd om de ideale speeltuin te bedenken. Dit helpt ons een beeld te krijgen van de wensen van de kinderen in de buurt. 

Op www.iepenlaan.nl/nieuws is de tekening te downloaden is. Na 1 oktober 2021 maken we de winnaar van de tekenwedstrijd bekend. 

Meedenken met de openbare ruimte 

Niet alleen de kinderen kunnen meedenken maar iedereen kan zijn of haar ideeën met ons delen als het gaat om de buitenruimte. Die buitenruimte aan de Iepenlaan zal opnieuw ingericht worden. Samen met onze landschapsarchitect zouden wij de buitenruimte opnieuw invulling willen geven. 

Zo kan er opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheden rondom het parkeren maar er zal ook nieuw groen worden aangebracht. 

Heeft u misschien ideeën? Laat het ons dan weten via de website. 

Wat is onze planning? 

We verwachten begin 2022 te starten met de verkoop. Dan zal de wijziging van het bestemmingsplan in procedure zijn en wellicht zelfs zijn afgerond. Als de verkoop van de woningen voortvarend verloopt, kan in het 3e kwartaal van 2022 worden gestart met de realisatie. 

De volgende bijeenkomst 

Voor direct omwonenden organiseren we spoedig een nieuwe bijeenkomst. In overleg met de Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp zullen we een datum prikken waarop we met omwonenden in gesprek gaan over de aangepaste, uitgewerkte plannen. De buitenruimte, parkeerplaatsen en speeltuin zullen tijdens deze bijeenkomst onderdeel van gesprek zijn. 

Meer nieuws

alle nieuwsberichten